2016-11-05

Projekt ustawy na 2019 r. zmieniający stawkę podatku CIT na 9%

projekt-ustawy-na-2019-r-zmieniajacy-stawke-podatku-cit-na-9

Najnowszy projekt MF dotyczący zmiany ustawy o PDOP zakłada, że podatnicy od 01 stycznia 2019 r. zapłacą 9% podatku CIT.
Stawka podatku CIT w wysokości 9% nie będzie mogła być stosowana do zysków kapitałowych.
CIT 9% może być stosowany przez podatników, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły 1.200.000 Euro, więc z obniżonej stawki będą mogli skorzystać podatnicy posiadający status ?małego podatnika?.

Art.4a pkt 10 ustawy o PDOP definiuje pojęcie ?małego podatnika?:
Zgodnie z ustawą ?małym podatnikiem? jest podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1.200.000 Euro, w przeliczeniu na złoty, przy zastosowaniu średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego i po zaokrągleniu do pełnych złotych.
Regulacje zawarte w projekcie ustawy mogą ulec zmianie.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!