2021-10-18

Projekt zmian w SUS od 2022 r ? wybrane zagadnienia

projekt-zmian-w-sus-od-2022-r-wybrane-zagadnienia (1)

1/ Nielegalne zatrudnienie ? skutki
Projekt znowelizowanej ustawy zawiera uregulowania dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych nielegalnie.
Poprzez nielegalne zatrudnienie zgodnie z art.2 ust.1 pkt13 lit.aib ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , rozumie się zatrudnienie przez pracodawcę pracownika bez potwierdzenia rodzaju zawartej umowy oraz waruków pracy i płacy na piśmie , zgodnie z ustawowymi terminami i brak dopełnienia czynności polegających na złoszeniu pracownika do ubezpieczenia społecznego.

Projekt przewiduje że w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne , składki na ubezpieczenie społeczne będzie zobowiązany uiścić w całości płatnik składek , także w części finansowanej przez ubezpieczonego . Płatnik będzie zobowiązany również do opłacenia składki zdrowotnej nielegalnie zatrudnionego pracownika .

W uzasadnieniu czytamy :

„(?) W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek pracowników, składki należne od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika oraz wynagrodzenia wypłacanego ?pod stołem? będą w całości finansowane przez pracodawcę (?).

W ten sposób nielegalnie zatrudniony pracownik zachowa w pełni prawo do ubezpieczeń społecznych, chociaż nie będzie partycypował w finansowaniu swoich ubezpieczeń. (?)”.

2/ Wynagrodzenie zarządu / z powołania / składka zdrowotna od 01,01,2022 r
Projekt ustawy przewiduje oskładkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zarządu osoby prawnej .

Osoby pełniące funkcję zarządu na podstawie aktu powołania , pobierające z tego tytułu wynagrodzenie , zostaną objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego .

Ubezpieczenie będzie obowiązkowe od dnia powołania , do dnia odwołania z pełnienia funkcji zarządu . Spółka jako płatnik składek będzie w obowiązku zgłosić osoby pełniące zarząd do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzać składkę zdrowotną .

Według obecnego projektu ustawy składka zdrowotna z tytułu pełnienia funkcji zarządu osoby prawnej będzie obowiązkowa również wtedy , gdy osoby te będą równocześnie posiadały inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego np. umowę o pracę .

Z art.82 ust.1 ustawy wynika , że ustawodawca nie przewiduje zmiany w powyższym zakresie , mając chociażby na uwadze zapis art. 66 ust.1 ustawy o SUS .

Jeżeli projekt ustawy nie ulegnie zmianie to osoba pełniąca funkcję zarządu i jednocześnie będąca np. pracownikiem , będzie opłacać składkę zdrowotną z każdego z tych tytułów.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!