2022-10-08

Przepisy o ukrytej dywidendzie ? UCHYLENIE

przepisy-o-ukrytej-dywidendzie-uchylenie

W ramach przepisów Polskiego Ładu , z dniem 01styczeń 2022 r planowano wprowadzenie do stosowania przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie .

Termin wejścia w życie został przesunięty na dzień 01 styczeń 2023 r , ale prawdopodobnie przepisy te nigdy nie wejdą w życie.

Na podstawie art.16 ust.1 pkt15b ustawy oPDOP (?) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę (koszty stanowią ukrytą dywidendę m.in., jeżeli wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku (?)

Ustawa nowelizująca zakłada uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie.

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej czytamy :

„(?) z uwagi na szeroki charakter przesłanek prowadzących do uznania kosztów za ukrytą dywidendę (w tym przesłanki dotyczącej korzystania z aktywów), nie można byłoby zupełnie wykluczyć sytuacji, w których zakresem przepisu objęte byłyby również inne określone transakcje uzasadnione gospodarczo, których głównym celem nie jest de facto transfer nadwyżek finansowych do podmiotów powiązanych.

Jednocześnie, postulaty zgłoszone przez organizacje branżowe wskazywały na konieczność ograniczenia przepisów antyabuzywnych, które mogą dotyczyć podobnych kategorii płatności. Tożsamych kategorii płatności mogłyby bowiem dotyczyć przepisy o ukrytej dywidendzie, podatku od przerzuconych dochodów i minimalnym podatku dochodowym. Ponadto niektóre z kategorii płatności, np. koszty finansowania dłużnego, podlegają już obecnie dodatkowym ograniczeniom lub limitom. (?)”

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!