2018-10-14

Samochody droższe niż 150 tys. złotych nie będą mogły zostać odliczone od podatku

samochody-drozsze-niz-150-tys-zlotych-nie-beda-mogly-zostac-odliczone-od-podatku

MF przygotowuje projekt ustawy zakładający wprowadzenie limitu przy zaliczaniu do kosztów podatkowych opłat z tytułu leasingu operacyjnego.
Projekt ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 r. przewiduje, że:

opłaty wynikające z umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze w wysokości przekraczającej wskaźnik ustalony po przeliczeniu kwoty 150 tyś zł do wartości samochodu będącego przedmiotem umowy, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu w myśl ustawy o PIT i CIT
limit 150 tyś zł ma dotyczyć również odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego (do tej pory 20 tyś EUR)
ograniczenie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek ubezpieczeniowych samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika , lub używanego na podstawie umowy leasingu. Projekt zakłada zmianę limitu do kwoty 150 tyś zł.
podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że samochód będzie użytkowany tylko na potrzeby działalności gospodarczej.
W celu udokumentowania sposobu użytkowania samochodu, podatnik zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 50% poniesionych wydatków z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej, jeżeli nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu. Jeżeli opłaty z tytułu umowy leasingu, najmu, dzierżawy zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu, wówczas ograniczenie będzie miało zastosowanie do tej części opłaty, która dotyczy kosztów eksploatacji samochodu.
Zmiany ustaw planuje się od 01 styczeń 2019 r.

Wyłączenia:
umowy zawarte przed dniem 01 stycznia 2019 r, ale nie dłużej niż do 31 grudzień 2020 r.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!