2022-12-08

Składki ZUS w 2023 r

skladki-zus-w-2023-r

Podstawa prawna : Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r (Dz.U. poz.1952).

W 2023 r nastąpi wzrost wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej :

 • od 01 stycznia 2023 r ? wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3 490 zł, minimalna stawka godzinowa ? 22,80 zł,
 • od 01 lipca 2023 r ? wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3 600 zł, minimalna stawka godzinowa do 23,50 zł .

Na podstawie kwoty minimalnego wynagrodzenia ustala się podstawę wymiaru składek ZUS.

Składki pracowników
Na skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia nastąpi zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne u pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę .

Składki ZUS osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 • preferencyjne składki ZUS

Zwiększy się podstawa opłacania składek ZUS , stanowiąca 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia .

 • rok 2022 podstawa opłacania składek ZUS : 903,00 zł
 • 01-06/2023 r podstawa opłacania składek : 1 047,00 zł
 • 07-12/2023 podstawa opłacania składek : 1 080,00 zł

Mały ZUS

Z preferencji mogą skorzystać przedsiębiorcy , których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy , nie przekracza 120 tyś zł .

Podstawa wymiaru składek w tym przypadku , jest ustalana na podstawie dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym , ale nie może być niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia w każdym miesiącu .

 • rok 2022 podstawa opłacania składek ZUS : 903,00 zł
 • 01-06/2023 r podstawa opłacania składek : 1 047,00 zł
 • 07-12/2023 podstawa opłacania składek : 1 080,00 zł

Składki ZUS osób przebywających na urlopie wychowawczym
Najniższa podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych osób przebywających na urlopie wychowawczym wynosi 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia :

 • od 01 stycznia do 30 czerwca 2023 r , podstawa : 2 617,50 zł miesięcznie przy zatrudnieniu pracownika na pełny etat ,
 • od 01 lipca do 31 grudnia 2023 r , podstawa : 2 700 zł miesięcznie przy zatrudnieniu pracownika na pełny etat .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!