2018-11-18

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

skrocenie-okresu-przechowywania-akt-pracowniczych-od-2019-r

Na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. Poz. 357), od 1 stycznia 2019 r okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej wynoszą:
10 lat od końca roku, w którym uległ rozwiązaniu lub wygasł stosunek pracy, jeżeli odrębne przepisy nie przewidują dłużsego okresu przechowywania
10 lat od końca roku, w którym pracodawca złoży raport informacyjny (ZUS RIA) – warunkiem jest złożenie przez pracodawcę oświadczenia o zamiarze przekazania ZUS RIA za wszystkich zatrudnionych pracowników w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. i złożenie raportu informacyjnego do ZUS, ww przeciwnym przypadku okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat
50 lat od końca roku, w którym uległ rozwiązaniu lub wygasł stosunek pracy, wobec pracowników zatrudnionych przed dniem 01 stycznia 1999 r.

Krótsze okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej, nie będą dotyczyły dokumentacji pracowników zatrudnionych przed dniem 01 stycznia 1999 r.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!