2020-12-10

SLIM VAT

podatek-vat-zmiany-w-2021-r

Pakiet SLIM VAT ? uproszczenia

Podstawa prawna: RM przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 28.10.2020 r

  1. Faktury korygujące

a) in minus ? podatnik będzie mógł rozliczyć fakturę korygującą w dacie wystawienia , jeżeli z posiadanej dokumentacji handlowej wynika , że wystawienie faktury korygującej zostało uzgodnione z kontrahentem.

Kontrahent będzie zobowiązany do rozliczenia faktury korygującej w tym samym terminie.

Zniesiony zostaje obowiązek potwierdzenia faktury korygującej wraz z datą przez nabywę.

b) in plus ? wprowadza się zasadę bieżącego rozliczania faktur korygujących in plus, w dacie wystawienia

  1. Wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego VAT

Terminu rozliczenia podatku naliczonego VAT wynikający z otrzymanych faktur zakupu zostaje wydłużony z 3 do 4 miesięcy.

  1. Odliczenie podatku VAT za nabycie usług noclegowych.

Podatnicy nabywający usługi noclegowe w celu dalszej odsprzedaży, od 2021 roku będą mieli możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących ich nabycie.

  1. Wzrost limitu tzw. prezentów małej wartości

Zwiększeniu ulega limit wartości tzw. jednorazowych prezentów, z 10 do 20 zł bez obostrzeń formalnych.

  1. Kursy walut

Wprowadzenie możliwości wyboru spójnych zasad przeliczania transakcji wyrażonych w walutach obcych na PLN , takich samych dla celów rozliczenia VAT, CIT, PIT.

  1. Ekport

Wydłużenie terminu z 2 na 6 miesięcy, AT na dokonanie wywozu towarów w celu zachowania stawki VAT 0%, dla transakcji na rzecz której przed dokonaniem wywozu , podatnik otrzymał zaliczkę związaną z eksportem.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!