2022-10-08

Spis z natury ? zwolnienia

spis-z-natury-zwolnienia

Podstawa prawna : art.20 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dz.U. z 2019 r poz.43 z póżn. zm.

Przepis nakładający obowiązek sporządzania spisu z natury na podatnków rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego , został uchylony i od dnia 01 stycznia 2019 r podatnicy rozliczający się na podstawie ryczałtu , nie mają obowiązku sporządzania spisu z natury na ostatni dzień roku podatkowego .

Spis z natury w przypadku zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na PKPiR

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 22 lipca 2022 r odniosło się do powyższych przepisów , wyjaśniając:

„(?) złożenie (?) oświadczenia jest równoznaczne z utratą prawa do opłacania ? ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

(?) Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2544), podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury (?) między innymi na dzień utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opłacania podatku na podstawie ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem w spisie tym, podatnicy, którzy złożą oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ujmą towary handlowe, materiały, wyroby gotowe itd. kupione lub wytworzone w czasie, gdy byli opodatkowani ryczałtem..(..)

Podatnik rezygnujący na koniec roku podatkowego z rozliczania się na podstawie ryczałtu i wybierający skalę podatkową , ma obowiązek sporządzenia spisu z natury na ostatni dzień roku podatkowego . Wartość spisu z natury poprzez różnice remanentowe wpłynie na wysokość dochodu do opodatkowania.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!