2019-04-09

Sprzedaż środka trwałego podczas zawieszenia działalności gospodarczej

sprzedaz-srodka-trwalego-podczas-zawieszenia-dzialalnosci-gospodarczej

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 06.03.2018 r.
Dz.U. poz.646 z pózn. zm. przedsiębiorca może zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą.
Warunek ? w dniu zawieszenia nie może zatrudniać pracowników.

W okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 25 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy, może zbywać w okresie zawieszenia własne
środki trwałe, co stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy zgodnie z art.14 ust. 2 pkt 1 lit, a i art.23 ust.1 pkt 1 ustawy o PDOF, przysługują
koszty uzyskania przychodów w postaci wydatków na nabycie lub wytworzenie środka trwałego,
po korekcie o dokonane już odpisy amortyzacyjne.

Jeżeli zawieszenie działalności gospodarczej trwać będzie do zakończenia roku podatkowego,
to sprzedaż środka trwałego należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy.
Przychód, koszty,dochód z tytułu sprzedaży środka trwałego należy wykazać w
deklaracji PIT w rubryce-Pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jeżeli wznowienie działalności nastąpi w trakcie roku podatkowego, zaliczkę na podatek
dochodowy należy odprowadzić w rozliczeniu za pierwszy miesiąc po wznowieniu działalności.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!