2022-12-08

Ulga badawczo-rozwojowa i ulga IP BOX

ulga-badawczo-rozwojowa-i-ulga-ip-box

Podstawa prawna : art.18d ustawy o PDOP i art.26e ustawy o PDOF.

MF w informacji z dnia14 lutego 2022 r poinformowało , że dzięki tej uldze koszt opracowania nowego towaru, usługi ,wdrożenia innowacji ,będzie dużo niższy.

Wydatki na ten cel mogą być dodatkowo odliczane od podstawy opodatkowania nawet w wysokości 200%, :

a) jeżeli podatnik ma status centrum badawczo-rozwojowego:

b) w przypadku kosztów kwalifikowanych tj.wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w procesie działalności badawczo-rozwojowej.

c) nowo powstające podmioty gospodarcze mogą ubiegać się o zwrot gotówkowy, w sytuacji gdy kwota kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu, jest wyższa od osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę.

Przedsiębiorca , który osiąga dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box i ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R , może łączyć stosowane ulgi :

  • ulga B+R oraz IP Box,
  • ulga na prototyp .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!