2022-12-08

Ulga na prototyp

ulga-na-prototyp

Ulga dotycząca produkcji próbnej i wprowadzania na rynek nowego produktu , o którym mowa w art.18ea ustawy o PDOP i art.26ga ustawy o PDOF.

Podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 30% wydatków poniesionych na te cele , ale nie więcej niż 10% dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej.

Podatnicy korzystający z ulgi na prototypy , mogą odliczyć poniesione koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek w zeznaniu za rok podatkowy, w którym te wydatki zostaną poniesione.

W przypadku, poniesienia straty lub dochodu w wysokości niższej niż przysługujące mu odliczenia ma prawo do rozliczenia tych wydatków w zeznaniach podatkowych , w kolejno następujących po sobie 6 latach podatkowych.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!