2022-12-08

Ulga na innowacyjnych pracowników

ulga-na-innowacyjnych-pracownikow

Ulgę mogą zastosować pracodawcy, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową , z uwagi na poniesioną stratę lub osiągnięty przez podatnika dochód był zbyt niski , aby w pełni zastosować przysługującą ulgę .

Ulgę będzie można zastosować po raz pierwszy w 2023 r .

Pracodawca może odliczyć kwoty tej ulgi od zaliczek na podatek dochodowy, które odprowadził do urzędu skarbowego z tytułu wynagrodzeń pracowników, których czas pracy przeznaczony był na realizację działalności B+R i wynosił co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu.

Dotyczy to również pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B+R.

W wyjaśnieniach MF czytamy , że wysokość odliczenia wynosi:

iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-36),

iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L),

iloczyn stawki podatku 9% lub 19% CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy , którzy korzystają z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego w uldze B+R

Jeżeli przedsiębiorca utraci prawo do ulgi, musi ją zwrócić .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!