2021-01-04

Ulga na złe długi dla celów CIT i PIT

ulga-na-zle-dlugi-dla-celow-cit-i-pit

Ulga na złe długi dla celów CIT/PIT w trakcie pandemii COVID-19

Podstawa prawna: PDOP ? art. 18f , art. 25 , ust. 19-26

PDOF ? art.26 , art. 44 , ust.17-24

Na podstawie powyższych przepisów:

wierzyciele korygują podstawę opodatkowania o zaliczaną do przychodów wartość nieuregulowanej wierzytelności. Wierzyciele opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zmniejszają przychody o wartość nieuregulowanej wierzytelności. Dłużnicy zostali zwolnieni ze stosowania ulgi za złe długi.

Tarcza 4.0. wprowadziła zmiany umożliwiające podatnikom, którzy na 2020 r wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, zmniejszenie zaliczki w miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od terminu zapłaty określonego w fakturze.

dłużnicy korygują podstawę opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane. Dłużnicy opodatkowani ryczałtem odpowiednio zwiększają przychody o wartość nieuregulowanego zobowiązania.
Korekty podstawy opodatkowania, podatnik dokonuje po upływie 90 dni od dnia terminu zapłaty określonego na fakturze.

Z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 przepisy te zostały zmienione.

Dłużnicy mogą skorzystać z „ulgi” w okresie epidemii. W tym okresie dłużnicy zostali zwolnieni z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania w 2020 r., jeżeli spełnione są łącznie warunki:

podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID,
uzyskane przez podatnika przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego,
Powyższego warunku nie stosuje jeżeli:

podatnik rozpoczął działalność w 2020 r,
podatnik rozpoczął działalność w ostatnim kwartale 2019 r i nie uzyskał przychodu,
podatnik stosował formę opodatkowania dla której nie ustala się przychodu.
Regulacje obowiązują również podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ustawie o PDOP określono, że ww. preferencje stosuje się nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!