2022-12-08

Ulga na złe długi , zmiana zakresu

ulga-na-zle-dlugi-zmiana-zakresu

Planuje się dokonanie zmian w sposobie stosowania ulgi na złe długi , przy rozliczeniu PDOP.

Obecnie w ramach tej ulgi:

  • wierzyciele korygują podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w terminie,zaliczoną uprzednio do przychodów podatkowych ,
  • dłużnicy korygują podstawę opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie.

Podatnik , który dokonuje korekty podstawy opodatkowania poprzez zastosowanie ulgi na złe długi , zobowiązany jest do sporządzenia załącznika z wykazem wierzytelności/ art.18f ust.19 ustawy o PDOP /

Obowiązek ten ma zostać uchylony na gruncie ustawy o PDOP oraz PDOF.

Planuje się dodanie zapisu w ustawie , zgodnie z którym podatnik uzyskujący dochody opodatkowane różnymi stawkami podatkowymi , dokonuje korekty ulgi za złe długi proporcją w jakiej pozostają względem siebie dochody opodatkowane różnymi stawkami podatkowymi w ogólnej kwocie dochodów.

W przypadku wystąpienia straty podatkowej, w ramach ulgi na złe długi koryguje się stratę ze źródła, z którym związana jest transakcja handlowa.

Zmiany mają dotyczyć dochodów uzyskanych od dnia 01stycznia 2023r

W projekcie ustawy nowelizującej czytamy :

„(?) proponowane (?) zmiany mają charakter doprecyzowujący, mający na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości pojawiających się przy rozliczaniu złych długów w zeznaniu za rok podatkowy. Eliminuje się pojawiające się wątpliwości w przypadku, gdy podatnik będący małym podatnikiem opodatkowuje swój dochód z działalności gospodarczej wg stawki 9% – jako mały podatnik, a jednocześnie występuje u niego dochód związany ze źródłem przychodów z zysków kapitałowych objęty 19% stawką podatku. Przesądza się, że jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami, zwiększeń i zmniejszeń podstawy opodatkowania dokonuje się od każdej podstawy opodatkowania w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają dochody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie dochodów. Natomiast w przypadku występowania straty w rozliczeniu podatnika następuje doprecyzowanie, że zwiększeniu bądź zmniejszeniu podlega strata pochodząca ze źródła, z którą związana jest transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. (?)”

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!