2022-10-08

WNT – zmiana zasad odliczania VAT

wnt-zmiana-zasad-odliczania-vat (1)

Źródło : opracowanie MF „SLIM VAT 3 – propozycje i kierunki zmian” zamieszczone na stronie internetowej www.gov.pl

W projekcie MF czytamy:

„(?) po zmianie faktura nie będzie formalnym warunkiem odliczenia podatku. Powyższe spowoduje, iż podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie w pełni neutralny dla podatnika. W konsekwencji zmiana zlikwiduje konieczność monitorowania, czy termin 3 miesięcy na otrzymanie faktury został przekroczony. Tym samym nowelizacja ma na celu pełniejsze urzeczywistnienie unijnej zasady neutralności VAT, jak również stanowić będzie istotne uproszczenie dla przedsiębiorców. (?)”

Obowiązujące przepisy : obecnie odliczenie VAT z tytułu WNT , przysługuje w okresie w którym podatnik wykazuje VAT należny , pod warunkiem otrzymania faktury w okresie 3 miesięcy od upływu miesiąca , w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy .

Projekt MF uwzględnia brak wymogu posiadania faktury dokumentującej WNT przy odliczaniu VAT z tego tytułu .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!