2021-10-12

Wyspecjalizowany urząd skarbowy

wyspecjalizowany-urzad-skarbowy

Podstawa prawna : Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) ,art. 17 § 1

Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według :

  • miejsca zamieszkania,
  • adresu siedziby podatnika / płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2/.

Od 2022 roku przedsiębiorcy zagraniczni ( za wyjątkiem zagranicznych osób fizycznych) oraz uczelnie , zakłady opieki zdrowotnej , którzy w 2020 roku osiągneli przychód ze sprzedaży min. 3 mln euro a nie więcej niż 50 mln euro , podlegają pod wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy z uwagi na siedzibę .

Podatnicy , którzy osiągneli przychód powyżej 50 mln euro , będą podlegali pod Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie .

Termin na zmianę właściwości urzędu skarbowego : do 15 października 2021 r .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!