2022-10-08

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach on-line

zaswiadczenia-o-niezaleganiu-w-podatkach-on-line

Źródło : Rozporządzenie MF z dnia 6 wrzesień 2022 r (Dz. U. Poz. 1887)
Poprzez e-Urząd Skarbowy są wydawane automatycznie generowane zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach .

MF w komunikacie na stronie internetowej www.gov.pl wyjaśniło, że wniosek można złożyć elektronicznie i bezpłatnie otrzymać zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego .

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne na konto podatnika w e-US.

Dokument może być wystawiony nawet w kilka minut od złożenia wniosku.

W komunikacie MF załączyło instrukcję złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia ZAS-W :

„(?) Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl. Wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne, a następnie uzupełnij i wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia. Wydane zaświadczenie znajdziesz na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym, w zakładce „Dokumenty otrzymane”.

Nie drukuj zaświadczenia. Korzystaj wyłącznie z postaci elektronicznej, którą możesz zapisać na nośniku pamięci lub wysłać, np. e -mailem.

Dokument wydany w e-Urzędzie Skarbowym podpisany jest pieczęcią Szefa KAS lub podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną. Zaświadczenie elektroniczne ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy. (?)”.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!