2020-12-09

Zmiana przepisów VAT – 2021 r.

zmiana-przepisow-vat-2021-r

MATRYCA STAWEK VAT
Założenia:

wykorzystanie Nomenklatury Scalonej (CN), do klasyfikowania towarów na potrzeby podatku VAT,
wykorzystanie do klasyfikowania usług dla potrzeb podatku VAT PKWiU 2015,
dążenie do opodatkowywania taką samą stawką VAT całych grup towarów i usług,
stosowanie zasady obniżania stawek w przypadku konieczności zmiany stawki VAT.
Nowa matryca stawek VAT obowiązuje od 01.07.2020

Do 30 czerwca 2020:

mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o VAT,
do celów opodatkowania VAT stosuje się PKWiU z 2008 roku,
wydane decyzje WIS zapewniają ochronę dla czynności opodatkowanych od 01.07.2020
Do 31.12.2020, PKWiU 2008 ma zastosowanie do:

towarów, których obrót nie korzysta ze zwolnienia z VAT / art.113 ust.13 pkt.1, lit. f) g)
W systemie zawierania umów na odległość:

części do pojazdów samochodowych i motocykli,
towary i usługi wskazane w zał nr 15 do ustawy o VAT, objętych mechanizmem podzielonej płatności,
towarów i usług wymienionych w Rozp. MF z dnia 28,12,2018 r dotyczącym zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!