2022-10-08

ZMIANY PODATKOWE 2023 ROK: LIMITY PODATKOWE

zmiany-podatkowe-2023-rok-limity-podatkowe

Podstawa obliczenia : średni kurs Euro, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 03.10.2022 r

wynosi : 4,8272 zł

Limity na rok 2023 będą wyższe z uwagi na wzrost kursu Euro w 2022 , w relacji do roku 2021.

Podwyższeniu ulegną limity:

  • limit amortyzacji de minimis,
  • limit małego podatnika PIT i VAT,
  • limit ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ,
  • limit dotyczący obowiązku stosowania pełnej księgowości.
  • Limit amortyzacji de minimis

Limit dla podatników rozpoczynających działalność w roku 2022 oraz mali podatnicy: 50 tyś Euro

2023 : 50 tyś Euro = 241 000 zł

Dotyczy środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT , dla których można dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych , z wyłączeniem samochodów osobowych .

Warunkiem stosowania amortyzacji de minimis jest posiadanie statusu małego podatnika PIT

  • Mały podatnik PIT – limit w 2023 roku

Limit na rok 2023 : 2 mln Euro = 9 654 000 zł

  • Mały podatnik VAT ? limit w 2023 roku

Limit na rok 2023 zgodnie ze stanem prawnym w m-cu 10/2022 r : 1,2 mln Euro = 5 793 000 zł

Limit na rok 2023 / po zmianie przepisów/ : 2 mln Euro = 9 654 000 zł / *

Uwagi * : Limit mały podatnik VAT może ulec zmianie, jeżeli uchwalone zostaną zmiany w ustawie o VAT , tzw. SLIM VAT 3

Limit na rok 2023 Mały Podatnik POŚREDNIK :

45 tyś Euro = 217 000 zł

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit w 2023 roku

Limit na rok 2023 : 2 mln Euro = 9 654 400 zł

Podatnicy , których przychody z działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy , nie przekroczyły kwoty 200 tyś Euro = 918 820 zł , mają prawo do KWARTALNEGO rozliczenia podatku .

  • Mały podatnik CIT ? limit w 2023 roku

Limit na rok 2023 : 2 mln Euro = 9 654 000 zł

  • Pełna i uproszczona rachunkowość ? limity w 2023 roku

Limit w 2023 roku : 2 mln Euro = 9 654 400 zł

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!