2022-12-08

Zmiany podatkowe w związku z odwołaniem stanu epidemii

zmiany-podatkowe-w-zwiazku-z-odwolaniem-stanu-epidemii

Z dniem 16 maja 2022 r Minister Zdrowia ogłosił zakończenie stanu epidemii w Polsce i rozpoczęcie stanu zagrożenia epidemicznego. Spowoduje to szereg zmian w rozliczeniach z tytułu PIT i CIT , ponieważ w związku z COVID wprowadzono liczne preferencje podatkowe .

Cześć preferencji kończy się z ostatnim dniem miesiąca w którym odwołano stan epidemii , część na koniec roku 2022 , a inne na koniec kolejnego roku podatkowego .Inne będą nadal obowiązywały z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Preferencje podatkowe kończące się w maju 2022 r

 • Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 i oświatę
  Podstawa prawna : art.38g i art.38p-38s ustawy o PDOP oraz art.52n i art.52x-52za ustawy o PDOF oraz art.57b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021r. poz.1993 ze zm.).

Podatnicy CIT i PIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 oraz na wsparcie oświaty . Dotyczy to darowizn przekazanych od dnia 01.01.2020 r do 31.05.2022 r

Podatnik ma prawo do rozliczenia wydatków poniesionych w związku z darowizną , również do kosztów uzyskania przychodów. Podmiot otrzymujący darowizne korzysta ze zwolnienia z opodatkowania otrzymanej darowizny z powodu COVID -19

 • Podatek od przychodów z budynków
  Podstawa prawna : art.38ha ustawy o PDOP i art.52pa ustawy o PDOF

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, podatnicy zostali zwolnieni z opłacania podatku do końca miesiąca, w którym został odwołany stan epidemii.

Od miesiąca czerwca 2022 r , są więc zobowiązani do płacania podatku , zakładając oczywiście , że powstanie zobowiązanie podatkowe zgodnie z art.24b ustawy o PDOP i art. 30g ustawy o PDOF.

 • Jednorazowa amortyzacja środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
  Podstawa prawna : art. 38k ustawy o PDOP i art.52s ustawy o PDOF

Podatnicy mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dotyczy to środków trwałych i WNiP , wprowadzonych do ewidencji w okresie od 2020 r do końca miesiąca maja 2022 r .

 • Rejestr podmiotów odbierających wyroby zawierające w swym składzie alkohol etylowy
  Zgodnie z informacją MF, strona internetowa (www.gov.pl):

„(?) Z chwilą odwołania stanu epidemii podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów, bez względu na kod CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony:

 1. mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub
 2. mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub
 3. alkoholem izopropylowym
 • będą musiały prowadzić rejestr podmiotów odbierających te wyroby sprzedane w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra, lub jednorazowo w łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów. (?)”

Po odwołaniu stanu epidemii COVID-19 w maju 2022 r obowiązuje nowe brzmienie art.138t ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r poz.143 ze zm.)

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!