2018-10-04

Zmiany w deklaracjach VAT w związku ze Split Payment

zmiany-w-deklaracjach-vat

Od dnia 01 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące Split Payment. W dużym uproszczeniu jest to rozbicie dokonywanej przelewem płatności na kwotę netto, wynikającej z faktury zakupu, oraz na VAT, który jest przekazywany na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy.

Wykonywanie płatności z zastosowaniem zasady Split Payment umożliwia:
zmniejszenia zobowiązania do budżetu z tytułu VAT
zwrot podatku VAT w przyspieszonym terminie

WAŻNE:
25-dniowy termin zwrotu jest terminem, którego Urząd Skarbowy nie może przedłużyć!

W związku z powyższym zmianie uległy wzory deklaracji VAT: 7; 8; 9M; 12, a VAT-7K ulegnie zmianie w III kwartale 2018 roku.

ZWROT PODATKU VAT

Czyli jak i kiedy złożyć wniosek?

Przedsiębiorca może wystąpić o zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT nad należnym.

Terminy zwrotu:
60 dni termin podstawowy
25 dni zwrot przyspieszony na wniosek przedsiębiorcy złożony wraz z deklaracją VAT

/art.87 ust.6a/
Jako wniosek o zwrot na rachunek VAT traktuje się zaznaczenie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, pozycji 68. Nie składa się wniosku, jako dodatkowego dokumentu.
Przedsiębiorcy przysługuje wybór jednej z możliwości zwrotu podatku VAT:
na rachunek VAT
na rachunek rozliczeniowy

Wymagania do otrzymania ulgi

Jeżeli z deklaracji VAT wynika kwota zobowiązania podatkowego, które zostanie w całości uregulowane z rachunku VAT, w terminie wcześniejszym niż ustawowy termin do zapłaty podatku VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia zobowiązania podatkowego.

Obliczanie kwoty ulgi
Kwotę „ulgi” obliczamy zgodnie z wzorem /art. 108 d ust. 1 ustawy o VAT/

poz. 67 deklaracji VAT-7 i VAT-7K:
S = Z × r × n / 360

S – Obniżenie zobowiązania podatkowego Z – Kwota zobowiązania podatkowego przed obniżeniem r – Stopa referencyjna NBP obowiązująca 2 dni robocze przed dniem zapłaty podatku

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!