2022-10-08

Zmiany w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi z rachunku VAT, po 01.01.2023 r

zmiany-w-zakresie-dysponowania-srodkami-pienieznymi-z-rachunku-vat-po-01-01-2023-r

Źródło : opracowanie MF „SLIM VAT 3 – propozycje i kierunki zmian” zamieszczone na stronie internetowej www.gov.pl

Planowane jest od 01 styczeń 2023 r , rozrzerzenie podatków i należności , które mogą być regulowane ze środków pieniężnych z rachunku VAT, w tym :

  • podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz odsetki za zwłokę w tym podatku,
  • podatek od sprzedaży detalicznej oraz odsetki za zwłokę w tym podatku,
  • opłaty od środków spożywczych oraz odsetki za zwłokę od tej opłaty,
  • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji oraz odsetki za zwłokę w tym podatku,
  • podatek tonażowy oraz odsetki za zwłokę w tym podatku,
  • opłata / art.92 ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r. Poz.1119) , tzw. podatek od małpek , wraz z odsetkami za zwłokę od tej opłaty.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!