2021-10-18

ZUS – UMOWY ZLECENIA

zus-umowy-zlecenia

Podstawa prawna : Uchwała SN nr III UZP 6/21

Dz.U. z2021 r. poz. 423 ze zm

Z uchwały SN wynika , że świadczenie pracy na rzecz pracodawcy przez pracownika , na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą zewnętrzną , nie powiązaną z pracodawcą , podtega oskładkowaniu zgodnie z przepisami zawartymi w art.8 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych .

W uzasadnieniu uchwały SN powołał się na wykonywanie pracy przez pracowników na rzecz pracodawcy oraz przepływ finansów pomiędzy podmiotami .

SN stwierdził , że brak powiązań pomiędzy podmiotami nie wyklucza zastosowania oskładkowania w sytuacji gdy czynności są wykonywane na rzecz pracodawcy.

Projekt ustawy Polski Ład zakłada objęcie składkami ZUS wszystkich umów zleceń , więc każda umowa zlecenie , bez względu na sposób zawarcia będzie podlegała oskładkowaniu.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!