2021-10-25

ZUS ? zmiany od 2022 roku

zus-zmiany-od-2022-roku

Ustawa Polski Ład wprowadzi istotne zmiany od 01,01,2022 roku , w sposobie ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne .
Ważne : Przedsiębiorcy, w tym nie zatrudniający pracowników , będą zobowiązani do comiesięcznego informowania ZUS o wysokości osiągniętego dochodu .

Nie ustalono jeszcze w jakiej formie taka informacja będzie przesyłana do ZUS.

Wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej . Prace nad projektem ustawy nadal trwają .

Główne założenia projektu ,według stanu na początek października 2021 r :

1/ Przedsiębiorcy rozliczający dochody z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych , zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% od dochodu ,

2/ Przedsiębiorcy rozliczający dochody z prowadzonej działalności gospodarczej z zastosowaniem podatku liniowego , zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu ,

3/ Przedsiębiorcy rozliczający się z zastosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych , zapłacą składkę zdrowotną w stałej kwocie .

Wysokość składki zdrowotnej będzie ustalana jako % kwoty przeciętnego wynagrodzenia , zgodnie z przedstawionym poniżej podziałem , uwzględniającym wysokość uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej :

  • przychody mniejsze niż 60 000 zł , składka zdrowotna 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia , co stanowi około 300 zł ,
  • przychody w przedziale 60 000 – 300 000 zł , składka zdrowotna 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia , co stanowi około 500 zł ,
  • przychody powyżej 300 000 zł , składka zdrowotna 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia , co stanowi około 900 zł .

4/ Przedsiębiorcy rozliczający się z zastosowaniem karty podatkowej , zapłacą składkę zdrowotną w stałej kwocie , tj 9% od wynagrodzenia minimalnego, czyli w 2022 r będzie to kwota 270,90 zł .

Od 2022 roku rozliczenia z zastosowaniem karty podatkowej , mogą kontunuować tylko te firmy, które rozliczały się tą metodą do końca 2021 roku.

W projekcie ustawy Polski Ład uwzględniono zmianę terminu opłacania składek ZUS

do 20-go dnia miesiąca .

Ważne : Z zapowiedzi MF wynika , że nie będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od dochodu , przychodu lub od podatku .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!