2022-12-08

Zwolnienia w PIT obowiązujące do końca 2023 r

zwolnienia-w-pit-obowiazujace-do-konca-2023-r
  • Świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS
    Podstawa prawna : art.52l pkt3 ustawy o PDOF

Wolna od podatku dochodowego jest :

  • wartość otrzymanych świadczeń przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, wynikającej z przepisów o ZFŚS,
  • wartość świadczeń rzeczowych oraz świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych,

Limit zwolnienia w roku podatkowym do kwoty 1 tyś zł .

Uwagi: Nie stanowią rzeczowych świadczeń min. bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Z powodu pandemii COVID-19 limit został podwyższony do 2 tyś zł . Ulgą są objęte świadczenia w okresie od 2020 r. do 31.12.2023 r

  • Dopłaty do wypoczynku dzieci sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy
    Podstawa prawna : art.52l pkt4 ustawy o PDOF

Wolne od podatku dochodowego są dopłaty, ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS oraz dopłaty dokonane zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra , do:

  • wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką,dzieci i młodzieży do lat 18,
  • pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu , dzieci i młodzieży do lat 18 ,

Zwolnieniu podlegają dopłaty do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 tyś zł. Limit podwyższono do 3 tyś zł , w okresie od 2020 r do końca roku podatkowego 2023 z uwagi stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!