2021-10-21

Zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS

zwrot-nienaleznie-oplaconych-skladek-zus

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS na poczet zaległych ,bieżących lub przyszłych składek .

Płatnik może złożyć wniosek o zwrot składek . Termin zwrotu 30 dni na wskazany rachunek bankowy w rozliczeniach z ZUS.

Obecnie ZUS dokona zwrotu jeżeli nadpłata jest wyższa niż wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym , tj. 13,00 zł .Zgodnie z ustawą ZUS zawiadamia płatnika o nadpłacie , gdy nadpłata wynosi więcej niż 13,00 zł .

Po nowelizacji ustawy ZUS dokona zawiadomienia i zwrotu nadpłaty, jeżeli kwota nienależnie opłaconych składek przekroczy dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj.130 zł.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!